ALKMAAR

Plastic Recycle Werkplaats Kooimeer

De Plastic Recycle Werkplaats is een ontmoetingsplek in de wijk Kooimeer met zwerfafval als verbindende factor. De werkplaats is gebaseerd op het concept Precious Plastic. Door middel van zelfgebouwde machines wordt plastic lokaal verwerkt tot nieuwe producten. Onder begeleiding van de Kaasfabriek bouwen bewoners en jongeren mee aan de machines. Er zijn workshops en evenementen waarin deelnemers zelf nieuwe producten uit plastic afval kunnen maken. De werkplaats wordt gerund door jongeren uit de wijk die met een bijbaan in de werkplaats werkervaring opdoen.

PURMEREND

In 2017-2018 worden er twee flats aan de Mercuriusweg in Purmerend gerenoveerd. Het gaat in totaal om 169 woningen. Woningcorporatie Intermaris heeft in haar uitvraag voor het groot onderhoud van de complexen drie hoofddoelstellingen benoemd: een 30-jarige levensduurverlenging met verlaagde onderhouds- en exploitatiekosten; comfortabelere en zuinigere woningen met lagere woonlasten; en meerwaardecreatie voor zowel de bewoners als de omgeving. KCP is verantwoordelijk voor de sociale duurzaamheid. Het groot onderhoud wordt aangrijpen om ook te werken aan sociale duurzaamheid. Hoe zorgen we ervoor dat de flat en haar bewoners ook de komende 30 jaar meegaan?

SOEST

De woningen aan de Smitsweg in Soest worden de komende tijd vernieuwd, zodat bewoners van de 299 woningen nog dertig jaar prettig en comfortabel kunnen blijven wonen. Er worden veel duurzame maatregelen genomen: de gevels worden geïsoleerd en overal komt dubbelglas. Ook komen er twee liften bij. Het motto van de vernieuwing is dan ook: Smitsweg in de Lift!

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

SCoop staat voor samen coöperatief, een consortium bestaande uit aannemer Hemubo, Rudy Uytenhaak Architecten, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en de Stichting Kleinschalige Culturele Producties (KCP). SCoop heeft na het winnen van een prijsvraag van QuaWonen de opdracht gekregen om 240 woningen in de Doornen- en Vogelbuurt in Krimpen aan den IJssel duurzaam te renoveren.

ROTTERDAM JAMIN

De werkgroep 'Jamin terug in Crooswijk' maakt zich sterk voor het levend houden van de herinnering aan de Jamin fabriek in Crooswijk. Na een documentaire en een boek was er de wens voor een monument. Stichting KCP bracht de werkgroep in contact met beeldend kunstenaar Yasser Ballemans die een prachtig beeld ontwierp.

ROTTERDAM SPOTLICHT

SPOTLICHT verschijnt overal in Crooswijk waar donkere gaten vallen. In lege panden waar bewoners zijn verhuisd, op plekken waar al wel gesloopt wordt, maar nog geen nieuwbouw is of daar waar een gat valt in de planning, verschijnen de groene kaders van het SPOTLICHT om deze donkere plekken op te lichten.